Jump to content
TNG Community
Sign in to follow this  
Leif Sweden

My home page

Recommended Posts

Leif Sweden

Hi,

I have made some changes at my site together with small html insert. In Swedish it looks OK but the English is corrupt (see enclosures). I have made exactly the same html changes in both texts but the output is different.

Suggestions?

Home page in Swedish.png

Home page in English.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Sweden


Here is what I have made with complete different output, please tell me where/what I did wrong.

Swedish text with htmil
Det mesta i vår släktdatabas är öppet för gästbesökare. <br />
För att kunna se nu levande personer, deras namn, foton och uppgifter, krävs att man är inloggad. Klicka på <b>Ansök om användarkonto</b> här ovan.<br /> En enklare guide för att orientera runt på sidorna bifogas med inloggningsuppgifterna. <br /> <br /> Följande släktträd finns här: BENGT EKLUND, CH OLSSON, ERIK ANDERSSON, Familjen JOHNSON, FILIP ANDERSSON, GRAHM FINNMAN, LEIF ANDREASSON, NICLAS FORSSTRÖM, OVE LINDQVIST och ROSMARI NILSSON. <br /> <br /> Vill du inte synas i släktträden kan du begära att vara <b>PRIVAT</b>, kontakta i så fall Admin. <br /> <br />

Starta ditt sökande i något av träden i raden ovanför detta fält. Söker du ett namn kan du starta i menyn till höger, ange för- eller efternamn eller båda. Tänk på att personer i släktdatabasen är inlagda med sitt födelseefternamn. <br /> <br /> Sidan har möjliggjorts tack vare det prisbelönta programmet TNG. <br /> <br /> <b>VÄLKOMMEN!</b> <br />

English text with html
Most of our genealogical database is open to guest visitors. <br />
To be able to see now living people's photos, names and details, you have to be logged in. Click <b>Register for a User Account</b> here above. <br />
A simple guide to orienting the pages is enclosed with the login details. <br /> <br /> The following family trees are here: BENGT EKLUND, CH OLSSON, ERIK ANDERSSON, JOHNSON family, FILIP ANDERSSON, GRAHM FINNMAN, LEIF ANDREASSON, NICLAS FORSSTRÖM, OVE LINDQVIST and ROSMARI NILSSON. <br /> <br /> If you don´t want to be seen in the family tree you can request to be <b>PRIVATE</b>, if so, contact Admin. <br /> <br />
 
Start searching in one of the trees here above. You can also start searching for a name in the meny to the right, fill in first or second name or both. Be aware of that all persons in the data base has been registered with their surnames from birth. <br /> <br /> This site has been made thanks to the award winning program TNG. <br /> <br /> <b>WELCOME!<b/> <br  />

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×